Hvordan bruker jeg siden «Aktive ordre»?

Denne siden er ditt verktøy for kontroll. Her er alle ordre som ikke er ferdigstilt og levert, oppramset.

Siden har 3 varslesfunksjoner;

  • Grønn banner: Alle order er i rute i henhold til din pasients time.
  • Gul banner: Du har ubesvarte kasusspørsmål fra vår digitale produksjonslinje, som må besvares.
  • Rød banner: En eller flere ordre er dessverre forsinket. Den forsinkede ordren er lett synlig i lyserødt.