Hvordan kobles filen og ordren?

I goMatic har vi algoritmer som ivaretar koblingen mellom din digitale fil og din goMatic ordrebeskrivelse.