IPS e.max

IPS e.max er et litium disilikat glasskeram for anatomiske restaureringer, med god gjennomskinnelighet, holdbarhet og styrke. Ved bruk av moderne teknologi og med optimaliserte prosesser er IPS e.max forbedret utover hva som tidligere var tilgjengelige av litium disilikat glasskeramer.  IPS e.max kommer i 16 A til D farger, samt 4 “bleke-nyanser”. I tillegg er det fire grader av gjennomskinnelighet å velge i (maleteknikk).

IPS e.max kan bruker som tannerstatning i hele kjeven (ikke broer). IPS e.max er digitalt fremstilt.

Den digitale løsningen gjør det kostnadseffektiv, og lar oss produsere til en god kvalitet for 1025,- per tann eller ledd.