Kategori: Fast protetikk

Aidite Multilayer 3D

Aidite Multilayer 3D er et Zirkoniumdioksid sammensatt i 6 lag, som gir mulighet til å produsere med høy grad av translusens incisalt og mer opasitet mot det gingivale. Tranlusensgraden cervicalt er på hele 43%-57%.

goMatic kan levere tannerstatninger i Aidite Multilayer 3D modellfritt når de bestilles monolittisk fra digitalt avtrykk.

Den digitale løsningen gjør det kostnadseffektiv, og lar oss produsere til en god kvalitet for 1025,- per tann eller ledd.

DD cubeX²®

«Gjennomskinnelig som en litium disilikat – styrke som Zirkoniumdioksid», sier produsenten om DDcubeX²®.

DDcubeX²® – er et utmerket materiale som monolittisk løsning. DD cubeX²® har gode indikasjoner til bruk som single monolittiske kroner, materialet kombinerer de kjente positive egenskaper til Zirkoniumdioksid med en betydelig økning i gjennomskinnelighet som er sammenlignbar med litium disilikat. DDcubeX²® er digitalt fremstilt.

Den digitale løsningen gjør det kostnadseffektiv, og lar oss produsere til en god kvalitet for 1025,- per tann eller ledd.

3D Multilayer

3D Multilayer er et Zirkoniumdioksid sammensatt i 3 lag, som gir mulighet til å produsere med høy grad av translusens incisalt og mer opasitet mot det gingivale.

goMatic kan levere tannerstatninger i 3D Multilayer modellfritt når de bestilles monolittisk fra digitalt avtrykk.

Den digitale løsningen gjør det kostnadseffektiv, og lar oss produsere til en god kvalitet for 1025,- per tann eller ledd.

IPS e.max

IPS e.max er et litium disilikat glasskeram for anatomiske restaureringer, med god gjennomskinnelighet, holdbarhet og styrke. Ved bruk av moderne teknologi og med optimaliserte prosesser er IPS e.max forbedret utover hva som tidligere var tilgjengelige av litium disilikat glasskeramer.  IPS e.max kommer i 16 A til D farger, samt 4 “bleke-nyanser”. I tillegg er det fire grader av gjennomskinnelighet å velge i (maleteknikk).

IPS e.max kan bruker som tannerstatning i hele kjeven (ikke broer). IPS e.max er digitalt fremstilt.

Den digitale løsningen gjør det kostnadseffektiv, og lar oss produsere til en god kvalitet for 1025,- per tann eller ledd.