DD cubeX²®

«Gjennomskinnelig som en litium disilikat – styrke som Zirkoniumdioksid», sier produsenten om DDcubeX²®.

DDcubeX²® – er et utmerket materiale som monolittisk løsning. DD cubeX²® har gode indikasjoner til bruk som single monolittiske kroner, materialet kombinerer de kjente positive egenskaper til Zirkoniumdioksid med en betydelig økning i gjennomskinnelighet som er sammenlignbar med litium disilikat. DDcubeX²® er digitalt fremstilt.

Den digitale løsningen gjør det kostnadseffektiv, og lar oss produsere til en god kvalitet for 1025,- per tann eller ledd.