goMatics historie strekker seg 50 år tilbake i tid

Det er viktig for oss å hele tiden videreutvikle vårt tanntekniske tilbud basert på erfaring og grundig dokumentasjon. goMatic gjør at vi kan sette all vår ekspertise i system.

For 50 år siden startet, det som senere ble, Protekets ambisiøse initiativtagere opp tre tanntekniske laboratorier i Oslo. Fra dag én ble tanntekniske utfordringer løst sammen med kunnskapsrike tannleger. Hele tiden ble det holdt fokus på å kombinere kompetanse og nye teknologier, samtidig som det ble samlet kunnskap og utviklet erfaring.

Etter mange års hardt tannteknisk arbeid ble så Proteket, som er et samarbeid mellom flere høyt ansette og fagsterke laboratorier i Oslo, etablert i 2003. Visjonen vår var å skape et kompetansesenter med faglig dyktige tannteknikere innen alle nisjegrener av faget vårt.

I dag er Proteket organisert med flere spesialistavdelinger. Disse er sammensatt av seriøse og fagkyndige tannteknikere, og et nettverk av profesjonelle samarbeidspartnere og underleverandører. I sum utgjør dette en sterk kombinasjon av kunnskap og erfaring, egen moderne produksjon og et nært samarbeid med seriøse underleverandører.

Nå med formidling av tannteknikk gjennom goMatic kan man på en måte si at ringen er komplett – bortsett fra det faktum at vi alltid setter oss nye mål, og således øker ringens omfang og innhold. For oss er det viktig å bruke erfaringen vi har opparbeidet oss til å skape enda bedre løsninger for pasienten.

For å klare dette må det skapes et godt samarbeid med deg som tannlege. Det er først da vi virkelig kan dele alle kunnskapene våre med deg.