Aidite Multilayer 3D

Aidite Multilayer 3D er et Zirkoniumdioksid sammensatt i 6 lag, som gir mulighet til å produsere med høy grad av translusens incisalt og mer opasitet mot det gingivale. Tranlusensgraden cervicalt er på hele 43%-57%.

goMatic kan levere tannerstatninger i Aidite Multilayer 3D modellfritt når de bestilles monolittisk fra digitalt avtrykk.

Den digitale løsningen gjør det kostnadseffektiv, og lar oss produsere til en god kvalitet for 1025,- per tann eller ledd.