Forfatter: Mats Thorstensen

Utsatt: Fremtidens tannteknikk – Oslo

Tirsdag 31. mars kl 16.30-20.0b0
Proteket, Sognsveien 75A, Oslo

– Digitale muligheter ved protetikk og sementering av helkeramiske arbeid

Vi skriver 2020, og den digitale revolusjonen har truffet tannlegehverdagen for fullt. Simplifiser din dentale hverdag med digital odontologi og intraoral skanner. Og når helkeramisk protetikk er i stadig utvikling, henger sementene med?

 • Bli kjent med din skanner og de digitale mulighetene
 • Helkeramisk krone, hvilken sement, hvor og når?
 • goMatic, heldigital protetikk, direkte fra din TRIOS®-skanner

Sverre Brun
Oris Dental Madla

Studerte ved Universitetet i Bergen.
Har jobbet i offentlig og privat praksis, og ved Oris Dental Madla siden 2015.

 • Mulighetene og effektiviteten i digital arbeidsflyt mellom tannlegen og tanntekniker
 • Fordelene å velge digital produksjon, både kvalitativt og kvantitativt
 • Oversikt over helkeramiske materialer og anbefalte sementeringsprosedyrer

Svein Thorstensen 
goMatic

Autorisert tanntekniker og en av gründerne av Proteket og goMatic.
Sitter i International Faculty Forum (DentSply), tidligere medlem av Advisory Board i AstraTech, var med på utviklingen av Ev-implantatet. Internasjonal kursgiver.

 • Bruken av zirkoniumdioksid/ e.max og feltspatporselen i protetiske tannerstatninger
 • Presentasjon av goMatic og den digitale fremtiden

Morten Thorstensen 
Proteket

Autorisert tanntekniker i Proteket.
Prosjektleder IOS/ CADCAM, tidligere daglig leder i Dental Studio.

 • Demonstrasjon og bruk av intraoral skanner
 • Presentasjon av hvordan digitale filer blir bearbeidet på laboratoriet

Påmelding til support@gomatic.no eller 24 02 22 08 innen 27. mars 2020Utsatt: Fremtidens tannteknikk – Trondheim

Tirsdag 24. mars kl 16.30-20.00
Art in Dent, Innherredsveien 7B, Trondheim

– Digitale muligheter ved protetikk og sementering av helkeramiske arbeid

Vi skriver 2020, og den digitale revolusjonen har truffet tannlegehverdagen for fullt. Simplifiser din dentale hverdag med digital odontologi og intraoral skanner. Og når helkeramisk protetikk er i stadig utvikling, henger sementene med?

 • Bli kjent med din skanner og de digitale mulighetene
 • Helkeramisk krone, hvilken sement, hvor og når?
 • goMatic, heldigital protetikk, direkte fra din TRIOS®-skanner

Sverre Brun
Oris Dental Madla

Studerte ved Universitetet i Bergen.
Har jobbet i offentlig og privat praksis, og ved Oris Dental Madla siden 2015.

 • Mulighetene og effektiviteten i digital arbeidsflyt mellom tannlegen og tanntekniker
 • Fordelene å velge digital produksjon, både kvalitativt og kvantitativt
 • Oversikt over helkeramiske materialer og anbefalte sementeringsprosedyrer

Svein Thorstensen 
goMatic

Autorisert tanntekniker og en av gründerne av Proteket og goMatic.
Sitter i International Faculty Forum (DentSply), tidligere medlem av Advisory Board i AstraTech, var med på utviklingen av Ev-implantatet. Internasjonal kursgiver.

 • Bruken av zirkoniumdioksid/ e.max og feltspatporselen i protetiske tannerstatninger
 • Presentasjon av goMatic og den digitale fremtiden

Morten Thorstensen 
Proteket

Autorisert tanntekniker i Proteket.
Prosjektleder IOS/ CADCAM, tidligere daglig leder i Dental Studio.

 • Demonstrasjon og bruk av intraoral skanner
 • Presentasjon av hvordan digitale filer blir bearbeidet på laboratoriet

Påmelding til support@gomatic.no eller 24 02 22 08 innen 20. mars 2020Utsatt: Fremtidens tannteknikk – Bergen

Tirsdag 17. mars kl 16.30-20.00
Scandic Neptun, Valkendorfsgaten 8, Bergen

– Digitale muligheter ved protetikk og sementering av helkeramiske arbeid

Vi skriver 2020, og den digitale revolusjonen har truffet tannlegehverdagen for fullt. Simplifiser din dentale hverdag med digital odontologi og intraoral skanner. Og når helkeramisk protetikk er i stadig utvikling, henger sementene med?

 • Bli kjent med din skanner og de digitale mulighetene
 • Helkeramisk krone, hvilken sement, hvor og når?
 • goMatic, heldigital protetikk, direkte fra din TRIOS®-skanner

Sverre Brun
Oris Dental Madla

Studerte ved Universitetet i Bergen.
Har jobbet i offentlig og privat praksis, og ved Oris Dental Madla siden 2015.

 • Mulighetene og effektiviteten i digital arbeidsflyt mellom tannlegen og tanntekniker
 • Fordelene å velge digital produksjon, både kvalitativt og kvantitativt
 • Oversikt over helkeramiske materialer og anbefalte sementeringsprosedyrer

Svein Thorstensen 
goMatic

Autorisert tanntekniker og en av gründerne av Proteket og goMatic.
Sitter i International Faculty Forum (DentSply), tidligere medlem av Advisory Board i AstraTech, var med på utviklingen av Ev-implantatet. Internasjonal kursgiver.

 • Bruken av zirkoniumdioksid/ e.max og feltspatporselen i protetiske tannerstatninger
 • Presentasjon av goMatic og den digitale fremtiden

Morten Thorstensen 
Proteket

Autorisert tanntekniker i Proteket.
Prosjektleder IOS/ CADCAM, tidligere daglig leder i Dental Studio.

 • Demonstrasjon og bruk av intraoral skanner
 • Presentasjon av hvordan digitale filer blir bearbeidet på laboratoriet

Påmelding til support@gomatic.no eller 24 02 22 08 innen 13. mars 2020Aidite Multilayer 3D

Aidite Multilayer 3D er et Zirkoniumdioksid sammensatt i 6 lag, som gir mulighet til å produsere med høy grad av translusens incisalt og mer opasitet mot det gingivale. Tranlusensgraden cervicalt er på hele 43%-57%.

goMatic kan levere tannerstatninger i Aidite Multilayer 3D modellfritt når de bestilles monolittisk fra digitalt avtrykk.

Den digitale løsningen gjør det kostnadseffektiv, og lar oss produsere til en god kvalitet for 1025,- per tann eller ledd.

DD cubeX²®

«Gjennomskinnelig som en litium disilikat – styrke som Zirkoniumdioksid», sier produsenten om DDcubeX²®.

DDcubeX²® – er et utmerket materiale som monolittisk løsning. DD cubeX²® har gode indikasjoner til bruk som single monolittiske kroner, materialet kombinerer de kjente positive egenskaper til Zirkoniumdioksid med en betydelig økning i gjennomskinnelighet som er sammenlignbar med litium disilikat. DDcubeX²® er digitalt fremstilt.

Den digitale løsningen gjør det kostnadseffektiv, og lar oss produsere til en god kvalitet for 1025,- per tann eller ledd.

3D Multilayer

3D Multilayer er et Zirkoniumdioksid sammensatt i 3 lag, som gir mulighet til å produsere med høy grad av translusens incisalt og mer opasitet mot det gingivale.

goMatic kan levere tannerstatninger i 3D Multilayer modellfritt når de bestilles monolittisk fra digitalt avtrykk.

Den digitale løsningen gjør det kostnadseffektiv, og lar oss produsere til en god kvalitet for 1025,- per tann eller ledd.

IPS e.max

IPS e.max er et litium disilikat glasskeram for anatomiske restaureringer, med god gjennomskinnelighet, holdbarhet og styrke. Ved bruk av moderne teknologi og med optimaliserte prosesser er IPS e.max forbedret utover hva som tidligere var tilgjengelige av litium disilikat glasskeramer.  IPS e.max kommer i 16 A til D farger, samt 4 “bleke-nyanser”. I tillegg er det fire grader av gjennomskinnelighet å velge i (maleteknikk).

IPS e.max kan bruker som tannerstatning i hele kjeven (ikke broer). IPS e.max er digitalt fremstilt.

Den digitale løsningen gjør det kostnadseffektiv, og lar oss produsere til en god kvalitet for 1025,- per tann eller ledd.